Żywienie sondą eksport – cz.6 Zakończenie żywienia w systemie bolusowym