zgłoszenie na warsztaty

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać poprzez formularz na stronie lub tradycyjnie wysyłając maila z załączoną wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres warsztaty@nutrikon.pl

karta zgłoszeniowa na 14 Opolskie Warsztaty Medyczne

________________________________________________________
Podczas Konferencji, po wykładach odbędą się w warsztaty w grupach. Prosimy o zaznaczenie poniższym formularzu preferowane tematy warsztatów.

Nazwa firmy, adres, NIP

Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody

UWAGA. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji na XIV Opolskie Warsztaty Medyczne organizowane przez Nutrikon Sp. z o.o. i po ich zakończeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez złożenie pisemnego wniosku w Nutrikon Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż: administratorem moich danych osobowych jest Nutrikon Sp. z o.o. z siedzibą w Walidrogach, przy ul. Dąbrowickiej 10,
tel. 607 871 500, adres e- mail: nutrikon@nutrikon.pl; w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod nr telefonu: 792 325 000; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych; mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;