Poradnia psychologiczna

W ramach Poradni Psychologicznej konsultacje prowadzi Mgr Ania Włodarczyk – Psycholog ze specjalnością kliniczną, neuropsycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

Nasza oferta obejmuje:
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
Obejmują m.in:

  • diagnozę i terapię uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki antydepresyjne, leki nasenne), hazardu, Internetu.

BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNE
Diagnoza, opieka i terapia neuropsychologiczna skierowane jest do osób, które na skutek urazów głowy, guzów mózgu, zaburzeń krążenia mózgowego (udar), chorób układu nerwowego, depresji,  niepełnosprawność intelektualna,  autyzm, ADHD, FASD, Zespół Aspergera, trauma (PTSD),  w przebiegu chorób: Alzheimera, Parkinsona, stwardnienia rozsianego, padaczki, chorób nowotworowych mózgu, w przypadku demencji osób starszych:

  • skarżą się na pogorszenie pamięci czytania i pisania (afazja)
  • maja problem z koncentracją, łatwo się rozpraszają
  • wykonywanie codziennych czynności sprawia im trudność
  • odczuwają pogorszenie stanu psychicznego i emocjonalnego

MGŁA POCOVIDOWA