Żywieniowa

Poradnia żywieniowa zajmuje się zarówno promowaniem zdrowego stylu życia jak również świadczy kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych. W przypadku osób wymagających profilaktyki żywienia, pomocy w walce z nadwagą i otyłością lub ustalenia odpowiedniej diety w stanach chorobowych proponujemy przeprowadzenie podczas wizyty dokładnego wywiadu żywieniowego, pomiaru składu ciała, a także skorygowane zostaną błędy żywieniowe. Uzyskają również Państwo poradę dotyczącą prawidłowego odżywiania w różnych jednostkach chorobowych, alergiach pokarmowych, w których odżywianie ma istotny wpływ na stan zdrowia.
Dietetyk oceni Twój stan odżywienia, przeanalizuje wyniki pomiarów składu ciała, ustali indywidualny jadłospis, pokaże ćwiczenia, które pomagają zachować dobrą kondycję organizmu.
Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, zarówno dzieci,młodzieży, dorosłych, całych rodzin oraz grup, które mają wątpliwości dotyczące odżywiania.

Informacje ogólne

Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe prowadzone przez Krapkowickie Centrum Zdrowia i Nutrikon sp. z o.o. jest w pełni refundowane przez NFZ (materiały, sprzęt oraz opiekę nad pacjentem)
Kwalifikacja do leczenia żywieniowego dokonywana jest na podstawie kryteriów GLIM , niezależnie od choroby podstawowej pacjenta.

Są to czynniki:

 • ETIOLOGICZNIE
  • Niski wskaźnik BMI
  • Nadmierny spadek masy ciała
  • Niski wskaźnik masy mięśniowej
  • Wysokie BMI
 • FIZJOLOGICZNE
  • Spadek spożycia pokarmów
  • Występowanie przewlekłej choroby lub stanu zapalnego

Spełnienie co najmniej jednego czynnika etiologicznego i fizjologicznego kwalifikuje pacjenta do leczenia żywieniowego.
Żywienie kliniczne, obejmujące leczenie dojelitowe i pozajelitowe, stanowi istotną i integralną część procesu leczniczego w wielu chorobach. Ma na celu poprawę i utrzymanie właściwego stanu odżywienia pacjenta, a co za tym idzie lepsze rokowania, przyspieszenie wyleczenia pacjenta w wielu chorobach przewlekłych, onkologicznych, przed zabiegami operacyjnymi, po zabiegach, przed radioterapią i chemioterapią lub w trakcie itd.

Żywienie dojelitowe

Polega na podawaniu choremu przez zgłębnik (sondę, gastrostomię) do przewodu pokarmowego – białka lub źródeł białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śla­dowych i wody w  formie specjalnych preparatów zawierających odpowiednie składniki, których organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania. Żywienie dojelitowe stosuje się zarówno u dzieci, osób dorosłych, jak i starszych osób.

Wskazania

Niedożywienie lub niedostateczne odżywianie w następstwie urazu lub choroby m.in:

 • Chorzy nieprzytomni
 • Zaburzenia połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Długo gojące się rany, owrzodzenie podudzi (odleżyny)
 • Choroby nowotworowe, okres chemio- i radioterapii
 • Przed planowanymi interwencjami medycznymi np. operacja
 • Rozległe oparzenia
 • Przewlekłe zapalenia trzustki, nieswoiste zapalenia jelit
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Udar mózgu
 • Powikłania pooperacyjne
 • Demencja, choroby Parkinsona i Alzheimera
 • Choroby zakaźne (np. wyniszczenie w AIDS)
 • Niezamierzona nagła utrata masy ciała
 • Niski wskaźniku masy ciała
 • Niska masa mięśniowa

Żywienie dojelitowe stosowane jest w szpitalu, w hospicjach, zakładach opieki długoterminowej oraz w domu pacjenta.

Żywienie pozajelitowe

Polega na dostarczaniu do organizmu chorego, bezpośrednio do układu krwionośnego (dożylnie) – z pominięciem przewodu pokarmowego, wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych w postaci specjalnych mieszanin, które składają się z aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy oraz zawierają elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy i wodę.

Wskazania

 • Niemożliwe lub niewystarczające żywienie przez przewód pokarmowy

Profil leczenia oraz zakres usług KCZ i Nutrikon

W przypadku pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo w warunkach domowych nasza oferta obejmuje:

 • Ocenę żywieniową pacjentów i kwalifikację do odpowiedniego rodzaju żywienia
 • Założenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego w szpitalu
 • Przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami
 • Nadzór pielęgniarski i lekarski nad żywionym pacjentem
 • Dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym
 • Udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb
 • Transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego, jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym
 • Program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub w domu pacjenta
 • Przygotowanie pacjentów w warunkach domowych do planowanych interwencji medycznych (leczenie operacyjne i nieoperacyjne)
 • Zwiększenie szans na powodzenie planowanych terapii
 • Szybszy powrót do zdrowia, lepsze gojenie się ran
 • Poprawa jakości i komfortu życia pacjentów

Korzyści wynikające z zastosowania prawidłowego żywienia

 • Przygotowanie pacjentów w warunkach domowych do planowanych interwencji medycznych (leczenie operacyjne i nieoperacyjne)
 • Zwiększenie szans na powodzenie planowanych terapii
 • Szybszy powrót do zdrowia, lepsze gojenie się ran
 • Poprawa jakości i komfortu życia pacjentów

Celem rejestracji pacjentów do leczenia żywieniowego prosimy o kontakt z koordynatorem tel. 796 539 000 , tel. 77 446 72 05