Żywienie pompą eksport- cz.15 – Odłączenie od pacjenta zbliżenie