Żywienie pompą eksport- cz.14 Odłączenie od pacjenta