Żywienie pompą eksport- cz.12 Wyłączenie pompy i wyjęcie drenu