Wymiana igły w porcie eksport – cz.1 przygotowanie stolika do wkłucia igły w port