Port eksport – cz.6 Odłączenie mieszaniny od portu