Małgorzata Tesarz

MałgorzataTasarz

Życiorys

Ukończyła Liceum Medyczne w Opolu z tytułem Pielęgniarka Dyplomowana. Prace zawodową rozpoczęła w 1989r na Oddziale Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzkiego w Opolu kolejno Chirurgii Ogólnej. Od 2007r poszerza swoje kompetencje i zajmuje się pielęgniarską opieką długoterminową domową. Obecnie jest w trakcie specjalizacji geriatrycznej, zajmuje się ranami przewlekłymi, zarządza pracą pielęgniarek i położnych.

Kwalifikacje

Pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, specjalizacja z pielęgniarstwa geriatrycznego, organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych, pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, leczenie ran, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pielęgniarstwo ratunkowe, opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym, opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych.