leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe

Informacje ogólne

Co to jest żywienie kliniczne?
Choroba to czas, w którym skupiamy się na wielu aspektach procesu leczenia, ale często zapominamy o  bardzo istotnym elemencie, który jest integralną częścią procesu leczenia. Jest nim odpowiednie odżywienie chorego. czyli dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Tak jak każdy pojazd potrzebuje paliwa, tak i nasz organizm do walki z chorobą, musi otrzymać wsparcie w postaci wody, białka, elektrolitów, witamin i  pierwiastków. Niestety, bardzo często leczenie żywieniowe wprowadzane jest zbyt późno lub wcale.

Jak pomóc choremu i zaopatrzyć go w niezbędne składniki odżywcze, gdy spożywanie pełnowartościowych posiłków jest dla chorego często niemożliwe lub ograniczone ze względu na stan chorobowy.

Odpowiedzią jest specjalistyczne żywienie kliniczne: dojelitowe lub pozajelitowe.

Leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe prowadzone przez Krapkowickie Centrum Zdrowia i Nutrikon sp. z o.o. jest w pełni refundowane przez NFZ (materiały, sprzęt oraz opiekę nad pacjentem)

 

KWALIFIKACJA DO LECZENIE ŻYWIENIOWEGO

 

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego dokonywana jest na podstawie kryteriów GLIM , niezależnie od choroby podstawowej pacjenta. Są to czynniki:
ETIOLOGICZNIE
– niski wskaźnik BMI
– nadmierny spadek masy ciała
– niski wskaźnik masy mięśniowej
– wysokie BMI

FIZJOLOGICZNE
– spadek spożycia pokarmów
– występowanie przewlekłej choroby lub stanu zapalnego

Spełnienie co najmniej jednego czynnika etiologicznego i fizjologicznego kwalifikuje pacjenta do leczenia żywieniowego.
Żywienie kliniczne, obejmujące leczenie dojelitowe i pozajelitowe, stanowi istotną i integralną część procesu leczniczego w wielu chorobach. Ma na celu poprawę i utrzymanie właściwego stanu odżywienia pacjenta, a co za tym idzie lepsze rokowania, przyspieszenie wyleczenia pacjenta w wielu chorobach przewlekłych, onkologicznych, przed zabiegami operacyjnymi, po zabiegach, przed radioterapią i chemioterapią lub w trakcie itd.

ŻYWIENIE DOJELITOWE

Polega na podawaniu choremu przez zgłębnik (sondę, gastrostomię) do przewodu pokarmowego – białka lub źródeł białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śla­dowych i wody w  formie specjalnych preparatów zawierających odpowiednie składniki, których organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania. Żywienie dojelitowe stosuje się zarówno u dzieci, osób dorosłych, jak i starszych osób.

WSKAZANIA
Niedożywienie lub niedostateczne odżywianie w następstwie urazu lub choroby m.in:
• chorzy nieprzytomni,
• zaburzenia połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego,
• długo gojące się rany, owrzodzenie podudzi (odleżyny),
• choroby nowotworowe, okres chemio- i radioterapii,
• przed planowanymi interwencjami medycznymi np. operacja,
• rozległe oparzenia,
• przewlekłe zapalenia trzustki, nieswoiste zapalenia jelit,
• dziecięce porażenie mózgowe,
• udar mózgu,
• powikłania pooperacyjne,
• demencja, choroby Parkinsona i Alzheimera,
• choroby zakaźne (np. wyniszczenie w AIDS),
• niezamierzona nagła utrata masy ciała,
• niski wskaźniku masy ciała,
• niska masa mięśniowa.
Żywienie dojelitowe stosowane jest w szpitalu, w hospicjach, zakładach opieki długoterminowej oraz w domu pacjenta.

ŻYWIENIE POZAJELITOWE

Polega na dostarczaniu do organizmu chorego, bezpośrednio do układu krwionośnego (dożylnie) – z pominięciem przewodu pokarmowego, wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych w postaci specjalnych mieszanin odżywczych, które składają się z aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy oraz zawierają elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy i wodę.

WSKAZANIA
• niemożliwe lub niewystarczające żywienie przez przewód pokarmowy

Profil leczenia oraz zakres usług KCZ i Nutrikon

W przypadku pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo w warunkach domowych nasza oferta obejmuje:

• Ocenę żywieniową pacjentów i kwalifikację do odpowiedniego rodzaju żywienia,
• Założenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego w szpitalu.
• Przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
• Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami.
• Nadzór pielęgniarski i lekarski nad żywionym pacjentem.
• Dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta
• Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym,
• Udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb,
• Transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego, jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym,
• Program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub w domu pacjenta,
• Przygotowanie pacjentów w warunkach domowych do planowanych interwencji medycznych (leczenie operacyjne i nieoperacyjne),

Korzyści wynikające z zastosowania prawidłowego żywienia:

• Zwiększenie szans na powodzenie planowanych terapii.
• Szybszy powrót do zdrowia, lepsze gojenie się ran.
• Poprawa jakości i komfortu życia pacjentów.

Celem rejestracji pacjentów do leczenia żywieniowego prosimy o kontakt z koordynatorem tel. 796 539 000 , tel. 77 446 72 05

Personel