Żywienie sodą eksporty – cz.2 Żywienie pompą podaż w systemie bolusowym