Żywienie pompą eksport – cz.6 Podłączenie do pacjenta