Żywienie bolusowe – Odmierzenie porcji do żywienia