Wymiana igły w porcie eksport – cz.4 Ubranie rękawiczek sterylnych