Rana przewlekła – oczyszczanie rany w znieczuleniu miejscowym