Barbara Próchnicka

Beata Front

Życiorys

Wykształcenie wyższe magisterskie. Posiada dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej. Pracuje na stanowisku

Kierownika Bloku Operacyjnego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Czynnie uczestniczy w pracy zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Posiada liczne kursy kwalifikacyjne potrzebne do pracy w swojej dziedzinie.

W firmie Nutrikon Sp. z o.o. specjalizuje się w laserowym zamykaniu zmian naczyniowych, usuwaniu zmian barwnikowych , trwałej redukcji owłosienia oraz odmładzania skóry. Interesuje się leczeniem ran oraz powiązaną z tym mikrobiologią. Aseptykę i antyseptykę stawia na pierwszym planie.

Ciągłe doskonalenie zawodowe uczula ją na śledzenie pojawiających się w nowych teorii i metod. Stara się poznawać na bieżąco wszelkie nowości. Jest autorem i współautorem publikacji w dziedzinie zawodowej.

Jest osobą otwartą, komunikatywną, łatwo nawiązuje znajomości. Cechuje ją rozsądek w podejmowaniu decyzji. Potrafi słuchać innych, przez co ma spore grono przyjaciół.

Fascynują ją podróże, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie historii. Czas wolny wypełniają jej książki, wyprawy górskie, jazda na rowerze. Regularnie pływa i ćwiczy.